Doe het zelf, maar doe het beter

 • De markt is ongereglementeerd

 • De markt is overvol met aanbieders

 • Gouden bergen worden beloofd

 • Dus de scepsis is groot

De wetenschap heeft veel te bieden

Meer dan de markt vaak doet vermoeden

Profiteer daarvan.

Doe het zelf, maar doe het beter

Of leer een goede adviseur vinden

 Gert Keen

Ik geef webinargebaseerd advies

aan mensen die in

hun organisatie

het selectiebeleid gestalte geven

Dr. G.W. Keen

bedrijfspsycholoog, romanist en germanist.

25 jaar praktijk-ervaring in selectie

8.000 kandidaten geïnterviewd

promotie op eigen selectiemethode, 6.000 kandidaten in 7 landen

"Skill Audit Peoplemanagement"

o.a. KLM

ASML

Siemens

MeesPierson

Leeuwarden2018

Zorg

geeft al  8 jaar college

in Nederland en Duitsland

carriére begonnen

als trainer

Leer onderscheiden tussen
 • grove voorselectie op kenmerken (=werving)
 • fijne selectie op kenmerken (= interview)
 • selectie op eigenschappen (= testen), en met welk waarachtigheidsniveau (zie box hieronder)
 • selectie op proxies (kenmerken vervangen eigenschappen, =AI)
Leer vervolgens onderscheiden wanneer wat voldoende is, of juist discriminerend kan uitpakken (proxies komen bijvoorbeeld neer op discrimineren op kenmerken...).
Test dan met mate, maar doe het goed in plaats van alleen goedkoop
 • Stop met iedereen testen omdat het kan.
 • Leer inschatten wanneer testen echt een bedrijfseconomische meerwaarde heeft.
 • Onderscheid ritualistisch en verantwoordelijkheidsontwijkend testen van testen op bedrijfseconomische meerwaarde.
 • En geef het interview zijn eerherstel, door het met structuur te voeren
 • Formuleer een omgang met faking en testprepping, soms is het middel erger dan de kwaal, soms niet ...
Gewoon verder testen, want A.I. is nog geen alternatief.
En voer goede interviews! Er is steeds meer over bekend.
 

Doe het zelf, en doe het beter

Responswaarachtigheid
als leidraad
Hoe meer het gedrag van de kandidaat in de testsituatie overeenstemt met de praktijk, hoe beter de voorspelling, hoe groter het rendement. En hoe duurder de test.
 
In toenemende waarachtigheid:
- de respons op een .....persoonlijkheidsvragenlijst 
- de respons op een videotest
- het gedrag in een simulatie
Persoonlijkheid
in personeelsselectie.
Persoonlijkheid is een idee, een concept. De vragenlijst is de goedkoopste manier om dit concept om te zetten in iets diagnostisch.
Vragenlijsten zijn goedkoop, maar ze voorspellen dan ook niet, zelfs verwaarloosbaar weinig. Weglaten in selectie!
Toch kan je met het persoonlijkheidsidee hele andere wegen inslaan ...
Testprepping: 
een maatschappelijk
probleem
Iedereen wil een eerlijke kandidaat. Veel mensen zullen een kandidaat die onbevangen en onvoorbereid naar een test gaat eerlijker vinden.
 
Maar die eerlijke kandidaat krijg je dan niet, omdat de geprepte hoger scoren. Testpreppers kijken namelijk steeds meer aanbieders achter de kaart, en preppen heel specifiek. Kan iedereen prepping overigens wel betalen?
 
De testbranche is zelfs blij met testprepping: een afgewezen kandidaat gaat vinden dat die niet genoeg heeft geprept, dus minder weerstand bij afwijzing.
Testprepping wordt een maatschappelijk probleem, omdat degene die zegt "neem me zoals ik ben"" ontegenzeggelijk op achterstand komt te staan.
​Prepping gaat vooral over tests die een "maximale score hebben", vaak intelligentietests. In de meeste andere gevallen gaat het om "faking". Faking is een veelkoppig monster.
Hoe prepgevoelig is uw aanpak eigenlijk? En is dat erg, of niet? Zijn er tegen-maatregelen? Of zijn die erger dan de kwaal?
Faking:
een veelkoppig monster
We faken er succesvol wat aan af, maar niet altijd zijn de opbrengsten daarvan positief, ook niet voor de faker zelf.
Faking is een veelkoppig monster, en snelle oplossingen zijn er niet.
Maar hoe fake-gevoelig zijn uw instrumenten, en zijn de tegemiddelen niet erger dan de kwaal? De leugendetector hoort thuis bij James Bond, niet in selectie.
Stoppen met testen?
Nee, A.I. is nog geen alternatief.
Test met mate, test doelgericht. Stop met ritualistisch testen. Mensen zijn (terecht) testmoe, en de overmoedige psychologen beu, maar er is nog niet veel beters. Al doen sommige verkopers van A.I. ons anders geloven ...