Afname in andere talen dan Nederlands: vanaf 2019

Afname van de SAPM in Nederlands, Frans, Duits, Engels

Voor elk van de volgende drie elementen vragen wij u uw taalkeuzes afzonderlijk te bepalen.

1

Simulaties

in NL of ENG

Bij afname in Nederland

 • kunnen alle rolspelers hun rollen in het

 • Nederlands of het

 • Engels

op zich nemen, zonder verdere planningsrestricties of speciale afspraken dus.

 

Dit geldt daarmee dus ook  zonder uitzondering voor alle doelgroep-formules (zoals: zorg, professionals, trainees, etc.), en voor alle SAPM-vormen (SAPM-MD. SAPM-S).

 

 • Voor één kandidaat worden alle simulaties in één taal afgenomen.

 • Uw keuze voor de taal in de simulaties staat los van uw keuze voor de taal/talen van het score-rapport en de taal tijdens de nabespreking.

 

Bij afname voor speciale projecten of afname in het buitenland

 • kan de SAPM in het Nederlands, Engels, Frans, of Duits afgenomen worden. De training voor rolspelers is in deze talen beschikbaar.

Informeer eerst naar de mogelijkheden, en let wel: het score-rapport is vooralsnog alleen in het Nederlands en Engels beschikbaar, ook wanneer de simulaties in het Frans of Duits afgenomen worden. Dit wordt t.z.t. ook vertaald, maar informeer wanneer dat is afgerond.

 

 

 

 

2

Score-rapport

in NL en/of ENG

 • In alle doelgroepformules

 • en in

  • SAPM-MD en

  • SAPM-S

 

zijn

 

 • de onmiddellijke score-rapportage met toelichting, en

 • de beslisserssamentvatting

 

beschikbaar in:

 

 • Nederlands, of

 • Engels

 

Tegen meerprijs kan dit rapport in zowel Nederlands als Engels uitgegeven worden.

 

Uw keuze voor de taal/talen van het score-rapport staan los van de keuzes die u maakt voor de andere twee elementen (dat zijn: taal in de simulaties en taal tijdens de nabespreking).

3

Nabespreking en

(intercultureel)

video-rapport

in NL, FR, DU, of ENG

Afhankelijk van het afname-pakket

maar ònafhankelijk van de doelgroep-formule  

 • maar met beperkingen voor de formule "Expat in Nederland"(zie hieronder)

 

kunt u kiezen uit een aantal mogelijkheden:

 

In de SAPM-S

is standaard de basis-nabespreking opgenomen, deze is naar keuze in het

 • Engels of

 • Nederlands

 

Deze keuze is zoals gezegd dus onafhankelijk van uw taalkeuzes van de andere twee elementen (dat zijn de taalkeuze voor de simulaties en voor het score-rapport).

 

Een beperking:

De doelgroep-formule "Expat-in-Nederland" kan alleen maar in de combinatievorm ontwikkeling & selectie afgenomen worden.

 

In de SAPM-MD

is de geïntegreerde video-rapport-nabespreking mogelijk in het

 • Nederlands,

 • Frans,

 • Duits, of

 • Engels.

 

Deze keuze is wederom onafhankelijk van uw taalkeuzes van de andere twee elementen (dat zijn de taalkeuze voor de simulaties en voor het score-rapport).

 

Interculturele feedback bij de formule Expat-in-Nederland (= afname in combnatievorm)

 • interculturele feedback kan in de combinatievorm onwikkeling & selectie zonder meer gegeven worden voor kandidaten met de volgende culturele herkomst uit de door ons aangeboden taalgebieden (en dit omdat de feedbackgevers in die landen gewoond- en/of gewerkt hebben):

  • Duits: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland

  • Frans: Frankrijk + DOM, Wallonië, Zwitserland, Canada-Québec, Maghreb.

  • Engels: US, VK, Canada, Ierland

  • Nederlands: Vlaanderen, Cariben, en Suriname

 • voor kandidaten die de afname in een van onze talen wil doen, maar wier herkomst uit een ander gebied is: informeer bij ons voor de mogelijkheden voor interculturele feedback. De SAPM kan natuurlijk sowieso afgenomen worden!

 • interculturele feedback is niet mogelijk in de andere doelgroepen-formules (algemeen, zorg, MD, professionals), ook als het gaat om de SAPM in de combinatie-vorm ontwikkeling & selectie.