Constantheid

Constantheid = consistentie = intrapersoonlijke invariabiliteit