SAPM-MD* voor Expats in Nederland - vanaf 2020

Het "losse" Nederland:

een struikelblok voor Expats?

 

 

 • momenteel in bijstel-fase (eerste pilots al geweest)

 • regulier afneembaar vanaf 2020

 • op de vaste dagen per maand

 

 

 

 

 

Ons bereikte meermalen de vraag, of wij één van onze Skill Audits niet eens konden aanpassen. De aanpassing zou zodanig moeten zijn, dat de SAPM een antwoord kan geven op de vraag: "Past de sociale stijl van een kandidaat bij typische Nederlandse verhoudingen?".

 

Een aantal voorbeelden:

 

 • Buitenlanders vinden de omgangsvormen hier vaak "los", ook in hiërarchische zin, maar ondertussen.

 • Verschillen in status hebben hun weerslag op het sociale optreden, maar minder pregnant dan elders. Dan raak je al gauw het gevoel voor verhoudingen kwijt.

 • In Nederland is eens goed lekker doorvragen een blijk van interesse, in het buitenland een invasie in je privéleven. Wat andersom overkomt als geen interesse tonen voor een Nederlander, is voor een ander een blijk van respect voor de persoonlijke levenssfeer. Het is om deze reden dat buitenlanders zich vaak geen raad weten met de in hun ogen hier zo raar geuite weerstand: ze vragen niet door, en komen er nooit helemaal achter wat de redenen zijn. Uit -voor in hun ogen- respect, wat de andere kant weer uitlegt als oppervlakkigheid, of desinteresse. Daar smeult een conflict...

 • Vooral in Latijnse culturen, maar ook in een land als Oostenrijk, is men vaak erg bemoeid  om een goede indruk van zijn eigen vakkennis te geven. Echter, de manier waarop dat gaat (veel aan het woord zijn, vijf kwartier per uur praten, "zenden", met kennis pronken, argumenten onnodig benadrukken) leidt in Nederland al gauw tot een indruk van pedanterie.

 • Het verschil tussen directheid en bazigheid bestaat anderzijds weer niet voor veel buitenlanders. Voor Nederlanders wel...

 • "Onnodige aanscherping" is een begrip dat voor veel expats toelichting behoeft.

 • Dat er in Nederland bazen zijn (niet alle natuurlijk) die het mondige weerwoord van hun medewerkers koesteren is vaak een novum. Mocht het je als buitenlandse baas overkomen, dan voelt men zich vaak gedesavoueerd en van elke statuur ontdaan, terwijl de medewerkers die het weerwoord gaven dat helemaal niet vinden. Even aan wennen ... Het is handig zoiets in een simulatie als eens meegemaakt te hebben voordat je hier komt.

 • Medewerkers met weerstand worden vaak als oproerige werkkrachten gezien, terwijl het de kunst is het geuite ongenoegen als een onvermoed blijk van betrokkenheid te zien, dat niet noodzakelijkerwijs in een staking ontaardt.

 • Enzovoorts.

 

In met name het ontlokgedrag en het design van ingezette simulaties hebben we een aantal aanpassingen gedaan, zodat we een kandidaat kunnen confronteren met typisch verkeerd begrepen Nederlandse sociale situaties, zoals die bijvoorbeeld hierboven zijn genoemd. Dit gaat op een systematische manier, zodat in de video-nabespreking achteraf tot in détail gezien kan worden welke culturele verschillen "allergieën" blijken te zijn. En de laatsten, daarvoor moet natuurlijk met training gedesensitiseerd worden, anders stapelen zich later irraties en misverstanden op. Die training, daar starten we gelijk na de nabespreking al mee, op hetzelfde dagdeel!

 

Pilotfases

Met een aantal kandidaten uit Frankrijk, Engeland, Duitsland, en de Verenigde Staten worden momenteel pilots uitgevoerd, om zonodig de methode aan te passen.

Wilt u tegen gereduceerd pilottarief (-/- 25%) deelnemen? Neem contact met ons op.

 

Alle doelgroep-specials toepasbaar

binnen de SAPM voor expats in NL

 

 

 • algemeen, zorg, netwerk, project, of professionals

 • simulatie-, rapportage, - en nabesprekingstaal naar keuze

 • interculturele feedback

 

 

 

 

De hierboven in de menubalk genoemde doelgroep-formules kunnen worden ingezet binnen de formule Expat-in- Nederland.

 

Een expat-kandidaat doet dus dezelfde simulaties als in de andere doelgroepformules, maar

 • met aanpassingen in het ontlokgedrag van de tegenspelers.

 • en met als grootste onderscheidende element de interculturele feedback achteraf.

 

In elke SAPM-formule en -afnamevorm worden steeds dezelfde eigenschappen beoordeeld. De verschillen tussen de doelgroepaanpakken zitten hem vooral in de simulaties, en bij de expatformule ook nog eens in het ontlokgedrag. Dat ziet u als opdrachtgever niet, maar u kunt ervan uitgaan dat de psychologische lastigheden die bij genoemde rollen horen door minutieus simulatiedesign gerepliceerd worden. Het is onderwerp van nog steeds lopend wetenschappelijk onderzoek, waarover op gezette tijden gepubliceerd wordt.

.

* : de formule Expat-in-NL is alleen in het pakket SAPM-MD af te nemen, en niet als SAPM-S