Interview naast de SAPM

Generiek -versus- functiespecfiek

 

 

 • De SAPM wordt in generieke vorm ingezet naast een functie-specfiek interview.

  • De eigenschappen van de SAPM staan vast. We werken niet meer met klanteigen competenties. Dat hebben we een aantal malen geprobeerd, maar het ging ten koste van de psychometrische kwaliteit. Zie TechSpecs.

  • Voor elke doelgroep-formule (zorg, professionals, MD, netwerk, projet, expat, etc.) zijn daarentegen wel de simlaties weer op de typische dynamiek van deze doelgroepen toegespitst. Zo heel generiek is de SAPM ook weer niet dus, ondanks het feit dat steeds dezelfde eigenschappen beoordeeld worden.

 • Het interview daarentegen, kan helemaal op een specifieke functie toegesneden worden. Zie de kolom hiernaast.

 • Interview en SAPM overlappen elkaar niet, dat zou zonde zijn. Het interview heeft dus niet de pretentie te voorspellen hoe de scores van de SAPM zijn en andersom.

 

 

 

 

 

 

 

 

De SAPM en een complementair interview

 

 

De SAPM beoordeelt people-management skills, de demonstreerbare eigenschappen. Niet in alle gevallen zijn daarmee alle geschiktheidsaspecten afgedekt. Met name de communiceerbare eigenschappen en ervaringen, die in een simulatie niet te beoordelen zijn, blijven buiten schot.

 

Laten we een voorbeeld nemen: projectmanagers. Met alleen de SAPM voor de sociale competentie, blijven de beheersmatige aspecten van projectmanagement nog buiten schot.

 

De beheersmatige aspecten van projectmanagement worden  afgedekt met het gestructureerde interview. Dit interview is dus complementair aan de SAPM, en overlapt het niet.

 

Voor andere doelgroepen geldt mutatis mutandis hetzelfde voor wat de simulaties afdekken en wat het interview afdekt.

 

Het gestructureerde van het interview zit hem erin, dat

 • aan alle kandidaten dezelfde vragen worden gesteld (niet noodzakelijkerswijs in dezelfde volgorde, om toch een zeker spontaan gespreksverloop te houden)

 • voor alle kandidaten dezelfde antwoordscoring wordt gehanteerd

 • er altijd twee beoordelende interviewers zijn, wier oordelen worden gemiddeld

 • er over 12 tot 15 ervaringsdomeinen uit vroeger werk vragen worden gesteld

 • het interview tussen de 1h15mn en 1h30mn per kandidaat duurt.

 

De combinatie SAPM en interview voorspelt overigens erg goed, boven de benchmark die in de literatuur is beschreven. Lees verder bij wetenschappelijk onderzoek, onder TechSpecs.