SAPM: keuze van de juiste doelgroep

Welk doelgroepaanbod:

bepaal 't in zeven vragen

 

 

 

Het onderscheid tussen de formules zit grotendeels in de simulaties, de simulatie-opzet, en soms ook in het ontlokgedrag van de tegenspelers.

 • De beoordeelde eigenschappen zijn altijd gelijk.

 • De simulaties en het ontlokgedrag van tegenspelers zijn steeds anders.

 

Laat u zich niet door de naamgeving van een doelgroep-formule van de wijs brengen.

Als het hieronder oranje gemarkeerde bij uw vraag past, dan lijkt die formule te passen, afgezien van het label. De vlag mag in uw geval de lading misschien niet helemaal dekken, maar die naam is alleen maar gekozen om de meest voorkomende functies of rollen waarvoor die formule wordt ingezet af te bakenen.

Maak uw keuze (op grond van de momenteel beschikbare formules, er kunnen formules bijkomen in de toekomst):

(1)

U zoekt een kandidaat voor een "klassieke, hierarchische functie in een staande organisatie" met formele bevoegdheden en medewerkers die aan kandidaat rapporteren, en diens communicatieve stijl en stijl van beïnvloeden is belangrijk. U wilt namelijk iemand die een onnadrukkelijke stuurder is, zonder onnodige aanscherping dus. Maar wel een stuurder, geen laisser-faire manager. Drie doelgroep-formules komen in aanmerking, afhankelijk van het soort medewerkers dat de kandidaat krijgt, afhankelijk van uw branche dus:

 • SAPM-zorg,

 • SAPM-profs, of

 • SAPM-hospitality (voorjaar 2018 beschikbaar)

 

(2)

U wilt leidinggevend-potentieel identificeren voor een post zoals onder (1) omschreven, en hoeveel deze kandidaten daarna verder opwaarts mobiel zijn is van later zorg. Contrasteer 2 echter met 3 en 4, om te zien hoe het in uw geval werkelijk ligt!

Afhankelijk van uw branche:

 • SAPM-zorg,

 • SAPM-professionals

 • SAPM-hospitality (voorjaar 2018 beschikbaar)

Wat is het verschil tussen SAPM-zorg en SAPM-profs?

Het verschil zit in de grondslag van de simulaties en het ontlokgedrag.

Bij zorg zijn de simulaties en het ontlokgedrag zo ingericht, dat het volgende getoetst kan worden:

 • Emotional labourers functioneren het best als hun baas er ook een is. Is dat ook zo? Geeft die met zijn gedrag met andere woorden het voorbeeld over hoe de medewerker zich als emotional labourer zou moeten opstellen naar patiënt, passagier, cliënt, etc. En kan de kandidaat er ook tegen dat een emotional labourer als medewerker van zijn baas qua sociale stijl veel verwacht, en het dus ook al snel niet genoeg vindt? En dat laat blijken...

 • Is er niettemin voldoende sturing in de stijl van de kandidaat?

Bij professionals gaat het om het volgende:

 • Verdraagt de kandidaat herhaalde claims om intellectuele autonomie?

 • Kan de kandidaat sturing geven, zonder in het vakgebied van de tegenspeler te treden? Met andere woorden, kan de kandiaat met de tegenspeler het eens worden over een richting, over resultaten, zonder het domein te betreden waarin de tegenspeler meester is, diens vakgebied?

(3)

Uw organisatie kent nogal wat ambiguïteiten, onzekerheden, afwezigheid van machtsmiddelen, en risico's. In de omgeving van uw organisatie moet er onderhandeld worden met overheden, bevolking, pressiegroepen, ONG's, of wat dan ook. Kandidaten die hogerop willen moeten daarmee om kunnen gaan, u zoekt niet de managers van de toekomst, maar nieuwe leiders.

 • SAPM-Netwerk

(4)

Uw organisatiezoekt managers voor de toekomst, en niet zo zeer leiders (zie 3). Met andere woorden: het gaat om mensen die binnen uw eigen organisatie met mensen van allerlei hierarchische niveaus om moeten gaan, en ook met de nodige onzekerheden, en in mindere mate met belanghebbenden om de organisatie heen, van wie niet duidelijk is wat de belangen zijn en waar het zwaartepunt van de macht ligt. 

 • SAPM-Trainee

(5)

U zoekt onder uw professionals mensen met het potentieel om projecten te managen in situaties waarin deze geen machtsmiddelen hebben, en u heeft niet zozeer een MD-doelstelling zoals bij 3 of 4 omschreven:

 • SAPM-project

 

(6)

Uw organisatie maakt een omslag naar zelfsturing, u verplat de organisatie, het aantal managers wordt minder, medewerkers moeten meer zelf regelen. U zoekt in eerste instantie mensen, managers, changemanagers, of coaches die deze verandering initiëren, of wellicht ook in een dergelijke nieuwe constellatie de netwerk-coördinatoren of i.d. worden.

 • SAPM-netwerk

(7)

U verwacht medewerkers uit het buitenland, u wilt zien of hun sociale optreden past bij hoe de hazen hier lopen.

 • SAPM-expat-in-NL vanaf sep18 beschikbaar

 

LET OP: binnen de formule SAPM-expat-in-NL nemen we een van andere formules af (netwerk, profs, zorg, project, etc.). Het verschil zit in ander ontlokgedrag door tegenspelers en in de interculturele nabespreking aan de hand van dat ontlokte gedrag achteraf. Probeert u ook vraag 1 t/m 6 om die reden ook nog te beantwoorden, zodat we weten met wat voor simulaties we de expat-formule aanbieden.

(8)

U zoekt onder uw professionals medewerkers die een commerciële rol op zich kunnen nemen, in het onderscheid farmers-hunters, gaat het om een farmer:

 • SAPM-account, voorjaar 2018 weer beschikbaar.

Een doelgroepaanbod is met elke afname-formule

SAPM-MD, SAPM-S, of SAPM-T te combineren.

(Uitzondering: Expat-in-NL alleen in SAPM-MD)

 

We zijn de SAPM voor Accountmanagement (ontwikkeld in 2005, herzien in 2009) voor de derde keer aan het vernieuwen. We maken deze ook geschikt voor interculturele toepassing, net als de formule Expat-in-Nederland, voor buitenlandse accountmanagers die de Nederlandse markt gaan bewerken.