Consistentie

voorspelt

opwaartse

carrière

 

SAPM als

identificator

van

 

MD-

potentials

 

Beschrijving:

SAPM MD-trainees en netwerkmanagers

Twee soorten deelnemers:

Twee vlaggen, voor dezelfde lading, in die zin dat in klassieke organisaties opwaartse mobiliteit andere geschiktheidseisen met zich meebracht. Die (vaak nooit hardop uitgesproken) geschiktheidseisen, gelden ook voor veel netwerkmanagers, of voor managers die een organisatie willen klaarmaken voor zelfsturing en verplatting. Lees hieronder de overeenkomsten...

 

MD-trainees: 

 • medewerkers van wie opwaartse mobiliteit wordt verwacht

 • medewerkers van wie wordt verwacht dat ze op afzienbare termijn leidinggevende taken op zich nemen

 • medewerkers die in de nabije toekomst hun vak moeten loslaten en een meer generalistische rol moeten nemen

 • medewerkers die tegen onzekerheid en ambiguïteit kunnen

 • medewerkers die van willen en kunnen doorgroeien tot de leiders van een organisatie

 • medewerkers die botsende belangen en tegengestelde bedrijfsculturen verbinden

 

Netwerk-managers:

 • managers die een omslag bewerkstelligen in de richting van zelfsturing, verplatting, of vernetwerking

 • hierdoor hebben deze managers niet meer de beschikking over de klassieke machtsmiddelen en hiërarchische attributen

 • de voorspelbaarheid en de gestructureerde werkomgeving vallen weg, voor de manager zelf, en voor de mensen die hij moet beïnvloeden. Hiermee (leren) omgaan wordt een essentieel onderdeel van het werk

 • bij het beïnvloeden van anderen wordt men op zijn eigen eigenschappen teruggeworpen.

 

Waarop ligt in de SAPM de nadruk:

 

 • beïnvloeden zonder machtsgebruik ...

 • van mensen (medewerkers, netwerkleden, projectleden) over wie men geen hiërarchische zeggenschap heeft, en die dat misschien wel weer heel graag zouden willen

 • en die tegengestelde belangen hebben die overbrugd moeten worden

 

Twijfelt u tussen de formules: kijk bij de button doelgroepformules hiernaast. De crux van de verschillen tussen de formules zit hem in de simulaties, en in ontlokgedrag, opgenomen dilemma's en "ambiguïsering". De beoordeelde eigenschappen zijn steeds gelijk. Lees voor meer technische details hierover in techspecs.

Wat identificeert de SAPM?

 

 • Leiderschaps-kwaliteiten voor de toekomst

De SAPM-netwerk stelt vast in hoeverre een kandidaat geschikt is om een people-managementrol op zich te nemen, meer in de zin van een beïnvloeder, een leider, dan van een klassieke manager.

 

 • Onderhandelvaardigheid

De SAPM die voor MD wordt ingezet bevat altijd tactische belangenconflicten, die de kandidaat moet zien te overbruggen (en die ook daadwerkelijk overbrugbaar zijn).

 

 • Ambiguïteitsdraagkracht

De simulaties zijn zo gemaakt, dat van alle gesprekspartners die langskomen niet duidelijk is wat de belangen zijn. Bovendien moeten  alle betrokkenen in een strategische visie meegenomen worden, waarbij in onzekerheid moet worden beslsist. Wat met andere woorden die visie moet zijn, dat weet niemand echt, maar is wel de verantwoordelijkheid van de kandidaat

 

 • Overwicht zonder vakkennis

De kandidaat moet onderhandelen met gesprekspartners met wie hij geen gemeenschappelijk vak deelt. Toch moet de kandidaat deze vakkennis weten te ontstijgen.

 

 • Sturen zonder relationele schade

De simulaties zijn zo gemaakt, dat de kandidaat afhankelijker is van zijn gesprekspartners dan andersom. Zou de kandidaat de relatie onnodig onder druk zetten, dan keert de wal het schip.

 

 

 

 Wetenschappelijk onderzoek naar MD

Ongeveer 200 MD-trainees zijn tot vijf jaar in hun loopbaan gevolgd om te bezien of de voorspelingen van de SAPR over hun potentieel juist waren.

 

Alle kandidaten scoorden op alle eigenschappen in termen van score-hoogte boven de aftestgrens, anders waren ze op grond van de vigerende aftestgrenzen niet aangenomen. Score-consistentie daarentegen maakte het verschil. Lees hieronder.

 

    Voor MD-trainees was de conclusie, dat consistent scoren op de eigenschap ENT (Enthousiasmeren) uit de SAPM, samen met de eigenschap WEG (bezwaren wegnemen), de beste voorspeller van opwaartse mobiliteit is (= aantal promoties). Ook voor salarisgroei geldt dit. Mensen meekrijgen, hobbels wegnemen, nieuwe perspectieven openen, dat is wat de SAPM-MD beoordeelt.

 

Ter vergelijking: voor pojectmanagers geldt dat het voortijdig afbreken van projecten te voorspellen valt op grond van de volgende bevindingen:

(1) lage consistentie in bovenstaande eigenschappen.

(2) lage consistentie op relationele eigenschappen.

 

Let wel: verschillen in sturen maakten voor projectmanagers en MD-trainees op genoemde aspecten dus geen verschil, in weerwil van wat vaak voetstoots wordt aangenomen. Dat wil niet zeggen dat er op voorhand aanwijzingen waren dat deze kandidaten niet stuurden (ze scoorden immers op alle eigenschappen boven de aftestgrens).