Beschrijving: SAPM

voor Managers van professionals

Wat voor manager?

 

Managers van vakmensen: 

 • managers, zelf al dan niet vakman of- vrouw in hetzelfde métier, die leidinggeven aan vakmensen

 • managers die een goede balans moeten zien te vinden tussen professionele autonomie van de vakman en te halen zakelijke doelstellingen

 • managers die er tegen moeten kunnen dat hun medewerkers liever niet gestuurd worden

 • managers die dus een stijl moeten hebben waarin de manier van sturing de vakmensen niet nog extra achterdochtig maakt

 

Waarop ligt in de SAPM de nadruk:

 

 • beïnvloeden zonder machtsgebruik ...

 • van mensen wier vak men niet deelt, maar die vakmatig verder zijn ...

 • en die om die vakkennis veilig te stellen (te) veel autonomie claimen

 

Twijfelt u tussen de formules: kijk in de vergelijking door middel van de button "doelgroepformules". De crux van de verschillen tussen de formules zit hem in de simulaties, en dan niet alleen in de beschrijving van een context, maar ook in ontlokgedrag, opgenomen dilemma's en "ambiguïsering". In elke SAPM-formule wordt dezelfde set eigenschappen beoordeeld.  Lees voor meer details hierover in techspecs.

 

 Voorbeeld-casus High-Tech:

Uitbuiten van de status van de beste vakman

Degene die in een groep van vakmensen als beste vakman gezien wordt heeft vaak de meeste status. Hij of zij wordt informeel steeds meer geraadpleegd. Als er ambiguïteiten of ambivalenties zijn wordt deze vakman gevraagd de knoop door te hakken. Als men niet zeker weet waartoe een bepaalde ingezette koers zal leiden, wordt een dergelijke vakman gevraagd er eens met een timmermansoog naar te kijken en met een voorzichtige voorspelling te komen. Voor je 't weet ben je dan de informele leider. Waarom dan geen stap verder, en deze mensen een formele leiderschaps-functie of -rol toewijzen?

    Zelf een goede vakman zijn is een goede uitgangssituatie om het respect te verdienen als manager van deze mensen. Met de SAPM kunnen we samen met u, als opdrachtgever of als kandidaat, kijken wat u in huis heeft en wat nog niet om een dergelijke rol op zich te nemen.

 

Een stappenplan voor opdrachtgevers (ook in kleine groepen vakmensen te hanteren):

 1. Biedt de SAPM aan op brede schaal. Wilt u kosten besparen: vind een goede mix tussen in- en outsourcing.

 2. Identificeer met de speciale MD-aftestgrenzen van de SAPM wie u uiteindelijk als potential identificeert.

 3. Communiceer dit breed. Deze weelde weten te dragen maakt deel uit van MD. Zorg ook dat de mensen die niet tot de uitverkoren behoren met opgeheven hoofd verder kunnen in de organisatie. (Hier gaat het juist vaak fout!)

 4. Maak een versterkingsplan. De SAPM heeft onmiddellijk na de SAPM-afname een video-rapport met uitgebreide nabespreking met de kandidaat. In samenspraak wordt een ontwikkeladvies gemaakt. Daarin worden vijf categorieën ontwikkelbehoeften naar urgentie onderscheiden,  waaronder: niets nodig.

 5. Formuleer een aantal persoonlijke, in moeilijkheidsgraad oplopende projecten. Ze moeten iets opleveren waar de organisatie ècht iets aan heeft, anders is de druk niet hoog genoeg. We kunnen u bij de formulering helpen, zodat de bedoelde eigenschappen bij een kandidaat gericht wordt aangesproken.

 6. Voor peoplemanagementskills voeren wij de training en coaching ook uit.                    

 7. We kunnen u helpen de projecten die de kandidaaat op zich neemt te evalueren en de ontwikkeling van het potentieel te volgen.

 8. Benoem medewerkers die zich in de projecten hebben bewezen in zwaardere functies of rollen, of wijs hen voortaan projecten toe die bij hen passen, dan wel verander iets in hun takenpakket, anders bent u ze kwijt. Want dat blijkt ook uit onze longitidunale onderzoeken: als men zich eenmaal van zijn potentieel bewust is, en het wordt niet aangesproken, dan zoeken dergelijke medewerkers naar omgevingen waar dat wel zo is..

 

Wat identificeert de SAPM?

 

 • Leiderschaps-kwaliteiten voor het leidinggeven aan vakmensen

De SAPM stelt vast inhoeverre een kandidaat over deze eigenschappen beschikt, en wat eventueel nog nodig is ter versterking.

 

 • Incasseringsvermogen

De SAPM-simulaties bevatten casus van vakmensen die zich professioneel tekort gedaan voelen, en dat ook uiten, net als in de praktijk. Met de overtuiging van de professional. Daar zit verder niet zoveel achter, maar je moet er wel tegen kunnen, en dat beoordelen we.

 

 • Ambiguïteitsdraagkracht

De simulaties zijn zo gemaakt, dat de kandidaat om alle vakinhoudelijkheden heen moet manoeuvreren, en dit, omdat die deze toch niet kan bevatten. Dat heeft tot gevolg dat men er tegen moet kunnen zich op onbekend terrein te begeven.

 

 • Overwicht zonder vakkennis

De kandidaat moet onderhandelen met gesprekspartners met wie hij geen gemeenschappelijk vak deelt. Toch moet de kandidaat deze vakkennis weten te ontstijgen, zonder daarbij zijn overwicht te verleizen

 

 • Sturen zonder relationele schade

De simulaties zijn zo gemaakt, dat de kandidaat afhankelijker is van zijn gesprekspartners dan andersom. Zou de kandidaat de relatie onnodig onder druk zetten, dan keert de wal het schip.

Professionals en hun baas

Professionals hechten aan hun autonomie. Niet voor niets hebben ze zich lange tijd bekwaamd in een vak. Inmenging wordt dus niet op prijs gesteld, maar toch moet een manager soms sturen.

    Sommige professionals nemen hun autonomie naar de letter, en claimen deze met een zekere nadruk. Managers van professionals die een stijl hebben die deze autonomie respecteert, maar toch sturing aanbrengen, hebben minder weerstand. Ze zijn daardoor vooral efficiëntere leidinggevenden. Ook effectievere, daar waar anderen twee gesprekken nodig hebben, kunnen zij met één toe. Ze apaiseren sneller en grondiger. Met een paar rake vragen komen ze tot de kern. In geval van impasses hebben ze de vaardigheid om de kern van het vak van de professional ongemoeid te laten, maar toch met creatieve oplossingen te komen.

    Al deze aspecten komen in de SAPM aan de orde. Van weerstand, tot diva-gedrag, tot overmatig claimen van autonomie.