Beschrijving:
SAPM
voor Project Managers 

Wat voor soort manager?

 

Projectmanagers in klassieke zin: 

 • geen hiërarchische bevoegdheden

 • een positie naast de de staande organisatie

 • wel een resultaat te behalen

 • zeggenschap over middelen

 

Waarop ligt in de SAPM de nadruk:

 

 • beïnvloeden zonder machtsgebruik ...

 • van projectleden ...

 • tot wie de kandidaat in een horizontale (= de facto gelijkwaardige) relatie staat

 

Ervaring met de beheersmatige zaken van projectmanagement worden zonodig met een aanvullend gestructureerd interview afgedekt.

 

Twijfelt u tussen de formules: kijk hiernaast bij de button doelgroepformules. De crux van de verschillen tussen de formules zit hem in de simulaties, en dan niet alleen in de beschrijving van een context, maar ook in ontlokgedrag, opgenomen dilemma's en "ambiguïsering".  In elke SAPM-formule worden dezelfde eigenschappen beoordeeld. Lees voor meer details hierover in techspecs.

 

Wat levert de SAPM op?

 

 • Een efficiënte dealmaker die zonder machtsmiddelen kan: Projectleden zijn vaak niet degenen waarover een projectleider formele zeggenschap heeft. De SAPR is zo ingericht dat een kandidaat geen enkel machtsmiddel heeft. Kandidaten worden op hun eigen eigenschappen teruggeworpen.

 

 • Een projectmanager die niet onnodig onder druk zet.  Wie goodwill kweekt behaalt vaak meer resultaat. Met druk uitoefenen krijgt men in de SAPR geen zaken gedaan.

 

 • Iemand die zijn vak los kan laten. De casuïstiek is opzettelijk zo gemaakt dat men juist mensen van een ander vakgebied moet beïnvloeden.

 

 • Selecteer op consistentie: verlaag het risico op voortijdig afbreken. Lees hieronder verder.

Consistentie en voortijdig afbreken van projecten

De SAPM beoordeelt people-management skills op twee manieren. Met score-hoogte en met score-consistentie. Het eerste is het gemiddelde per eigenschap na alle simulaties. Het tweede, consistentie, is de consistentie in scores over simulaties.

 

Als een kandidaat boven de aftestgrens van +1 (op een schaal van -/-2 tot +4) per eigenschap heeft gescoord, blijkt dat kleine verschillen in consistentie grote gevolgen kunnen hebben. Die gevolgen hebben te maken met het voortijdig afbreken van projecten.

 

Inconsistentie in het sociale optreden, al gaat het om variaties binnen het "positieve gebied" (aangenomen kandidaten hebben immers boven de aftestgrenzen gescoord) heeft slechte effecten op hoe projectleden functioneren. Weerstand stapelt zich op, achtergronden net niet voldoende verhelderd, misverstanden ontstaan. Er zijn twee of drie gesprekken nodig, waar het met één efficiënt gesprek ook had gekund. Tijd wordt verloren. Deadlines worden niet gehaald, milestones gemist, opdrachtgevers verliezen het vertrouwen, projectleden haken af, en de stekker wordt eruit gehaald.

 

Het beoordelen op score-consistentie is een van de unieke punten van de SAPM. Het vereist nogal wat kunde en vooral routine van beoordelaars om zo goed te scoren dat verschillen in consistentie aan kandidaten kunnen worden toegeschreven en niet aan beoordelaars. Lees daarover meer in techspecs.