Door 300 kandidaten tot tien jaar in hun

loopbaan te volgen, blijkt:

Hoe constanter  de peoplemanagementskills

...

... hoe beter door eigen ....baas  beoordeeld

Hoe zit dat?

> Constante vriendelijkheid, bovendien  op een hoog niveau

> Samen met een constant vermogen om impasses te doorbreken

leiden tot prestaties, die door leidinggevenden goed worden gewaardeerd

Waar staat dat?

In dit proefschrift, pag 73.

... hoe lager het verzuim ....onder medewerkers

Hoe zit dat?

> Zeer constante vriendelijkheid

> Samen met een zeer hoog niveau aan vriendelijkheid

leiden tot 1.5 tot 3,9 procentpunt lager verzuim, onder medewerkers, bij een gemiddelde tussen 6% en 8%

Waar staat dat?

In dit proefschrift, pag 76.

... hoe minder voortijdig afgebroken projecten

Hoe zit dat?

> Zeer constante vriendelijkheid

> Samen met een zeer hoog niveau aan vriendelijkheid

leiden tot minder voortijdig afgebroken

projecten

Waar staat dat?

In deze animatie

(de grijze, "research")

... hoe meer         ....promoties na SAPM

Hoe zit dat?

> Zeer constant enthousiasmerend vermogen

> Samen met een zeer constant vermogen om met creatieve oplossingen te komen

leiden tot meer opwaartse promotie

Waar staat dat?

In deze animatie

(de gijze, "research")

... hoe meer ....salarisgroei na SAPM

Hoe zit dat?

> Zie hierboven bij promoties