Het standaardprogramma: 

gecombineerde leiderschapsbeoordeling

èn leiderschapsontwikkeling

1.

Drie simulaties met
Real-Time Video-Annotatie *1

2.

Onmiddellijke scores +
belisserssamenvatting

3.

Onmiddellijk videorapport
dankzij RT VA + ontwikkel-
gerichte nabespreking van
2h 15mn

*1 gebonden aan een maximum-aantal kandidaten per dag. Informeer.

Doorlooptijden vanuit kandidatenperspectief:

SAPM-S : 4h15m

SAPM-MD : 4h30mn tot 5h30mn, inclusief pauzes

Voor managers van

 En voor

Rapport, ontwikkelgerichte nabespreking, en training

In de SAPM-MD

     ongeacht de doelgroepkeuze,

zijn er altijd, gelijk na afronding van de simulaties beschikbaar:

 • Onmiddelijk rapport = score-rapport:   het gaat hier om een uitgebreide kwantitatieve, grafische en ook textuele weergave van de behaalde scores. Het gaat om een kleurenrapport van ca 12 - 15 pagina's, daarin staan:

  • per eigenschap (er zijn er acht) de score-hoogte en score-consistentie

  • per eigenschap een textuele omschrijving wat de behaalde score betekent in termen van effecten, en effectiviteit

  • een onderscheid tussen vaardigheids-gedreven en temperamentele eigenschappen

  • geclusterde scores (sturen, relationeel, beïnvloeden), met voor elk cluster 2 tot 3 eigenschappen, vaardigheidsgedreven eigenschappen en temperamentele. Zo kan snel beslsist worden waarop wel en waarop niet de aandacht gericht wordt, en waar achterblijvende temperamentele eigenschappen wellicht met versterking van vaardigheden te compenseren zijn, en waar niet.

  • een afzonderlijk weergegeven trainingsadvies, wederom per eigenschap, in termen van versterken van score-hoogte dan wel van verhogen van score-consistentie

 • Onmiddellijk beschikbaar "video rapport" (*1), dat het resultaat is van de Real-Time Video-Annotatie (RTVA). De laatste is tijdens de simulaties al uitgevoerd. De klassieke SAPM-beoordeling gaat in op de mate waarin bepaalde beïnvloedingsresultaten zijn behaald. Deze klassieke manier van scoren (die al 20 jaar bestaat) is ook onderdeel van de SPAM-MD. Echter, door de toegevoegde RTVA, is na afloop van de simulaties ook gelijk duidelijk wat de reden ervan is dat bepaalde beïnvloedingsresultaten nìet behaald zijn. Met andere woorden: de redenen van chterblijvende scores worden met symbolen en opmerkingen in de video-opname genoteerd. Als je weet waar het aan schort, weet je ook wat je er aan moet doen om het te versterken.

 • Ontwikkelgerichte nabespreking van 2h 15mn. Op grond van de real-time tijdens de simulaties geannoteerde video-opnames (*1) is gelijk duidelijk waarop training en coaching gericht zouden moeten zijn. Tijdens de nabespreking geeft de kandidaat nog zijn of haar visie op de bevindingen. Zonodig worden tijens de nabespreking nog zaken toegevoegd. Sommige ontwikkelbehoeften zijn door deze gedetailleerde diagnose zo helder, dat formele training niet meer nodig is. In andere gevallen kan door de fijnmazige diagnose een meer doelgerichte trainingsdiagnose gesteld worden. Daarmee kan formele trainingstijd verkort worden. Gemiddeld genomen kan de formele trainingstijd na SAPM met 25% verkort worden, met uitschoeters tot 50%. Bij het beaplen van trainingsbehoeften wordt een onderscheid gemaakt tussen het versterken van score-hoogte of het versterken van score-consistentie. Elk van deze ambities vereist een eigen aanpak.

 • Er wordt een trainingsplan gemaakt, gebaseerd op de SAPM-scores en het video-rapport, het is een maatgesneden implementatieplan.

 • Coaching en training worden gelijk geplanned, wanneer er voor een kandidaat al ontwikkelcredits beschikbaar zijn, dan wordt binnen twee weken na SAPM-datum een begin met de training of coaching gemaakt.

 • De kandidaat krijgt de geannoteerde opnames mee naar huis voor zelftraining. Het gaat om de annotaties die real-time tijdens de simulaties zijn gemaakt, en over de additionele opmerkingen die er tijdens de nabespreking aan zijn toegevoegd. Voor de eigenschappen die zich daartoe lenen, is, dient dit alles ter zelf-training, daarmee wordt formele trainingstijd verkort.

 • Beslisserssamenvatting: dit is een samenvatting van bovenstaand rapport op 1 A4, aan de hand waarvan menMD-beslissingen kan maken. Allicht hebben opdrachtgevers in geval van MD-selectie de beschikking over een exemplaar van het volledige rapport, na vrijgave of commentaar door de kandidaat.

 

 

 

*1 gebonden aan een maximum-aantal kandidaten per dag. Informeer.