SAPM-S: voor intree-

en doorstroomselectie

1.

Drie simulaties van 30mn met klassieke scoring

2.

Onmiddellijke resulaten +
belisserssamenvatting

3.

Basis-nabespreking 45mn
o.g.v klassiek, geschreven
rapport *1

Doorlooptijden vanuit kandidatenperspectief:

SAPM-S : 4h15m

SAPM-MD : 4h30mn tot 5h30mn, inclusief pauzes

*1: de uitgebreide, op ontwikkeling gerichte nabespreking aan de hand van het videorapport  die integraal onderdeel uitmaakt van de SAPM-MD, is ook nà de SAPM-S als afzonderlijke optie af te nemen. Als bijvoorbeeld een kandidaat aangenomen wordt met ontwikkelpunten, kan daar op deze manier nog gevolg aan gegeven worden. U kunt voor de optionele video-rapport-nabespreking elke maand terecht. LET  OP: in de SAPM-MD wordt het video-rapport real-time tijdens de simulaties gemaakt, bij de SAPM-S wordt het daarna gemaakt. Zie hieronder:

Voor managers van

Rapport en standaard/optionele nabesprekingen

In de SAPM-S,

     ongeacht de doelgroepkeuze

zijn er altijd:

 • Onmiddelijk na de laatste simulatie: resultaten = scores:  

  • per eigenschap (er zijn er acht) de score-hoogte en score-consistentie

  • per eigenschap een textuele omschrijving wat de behaalde score betekent in termen van effecten, en effectiviteit

  • een onderscheid tussen vaardigheids-gedreven en temperamentele eigenschappen

  • geclusterde scores (sturen, relationeel, beïnvloeden), met voor elk cluster 2 tot 3 eigenschappen, vaardigheidsgedreven eigenschappen en temperamentele. Zo kan snel beslsist worden waarop wel en waarop niet de aandacht gericht wordt, en waar achterblijvende temperamentele eigenschappen wellicht met versterking van vaardigheden te compenseren zijn, en waar niet.

 • Ca. 30 minuten daarna: Klassiek, geschreven rapport

  • Verslag per eigenschap en per simulatie

 • Beslisserssamenvatting: dit is een samenvatting van bovenstaand rapport op 1 A4, aan de hand waarvan men snel selectie-belissingen kan maken. Allicht hebben opdrachtgevers in geval van selectie de beschikking over een exemplaar van het volledige rapport, na vrijgave of commentaar door de kandidaat.

 • Opname van de simulaties voor een eventueel later te maken video-rapport

 

 • Basis-nabespreking, dat wil zeggen, de klassieke nabespreking zoals die al 20 jaar bestaat, op grond van het onmiddellijke score-rapport.

  • Nuttig te weten: de doelgroep-formule "Expat in Nederland" is als enige doelgroep-formule die niet in SAPM-S vorm, noch in SAPM-Tvorm afgenomen kan worden.

Als opties zijn er:

 • Optioneel videorapport na SAPM, en verschil met videorapport in SAPM-MD: Desgewenst kan tegen meerprijs het video-rapport met geïntegreerde (interculturele) nabespreking op een later tijdstip als optie aan de kandidaat die de SAPM-S doorliep aangeboden worden.

 • Deze gang van zaken lijkt op het videorapport van de SAPM-MD. Echter, in de SAPM-MD wordt dit rapport real-time tijdens de simulaties gemaakt, daar staat tegenover dat er geen geschreven rapport is in de SAPM-MD, maar wel weer een nabespreking van 2h30mn die training goeddeels kan vervangen. Daartoe is er in de SAPM-MD een uitgebreid score-rapport (maar dat bevat geen schriftelijk verslag van het kandidatengedrag, want dat zit in de video-annotaties).

 • Voor klassieke selectiebeslissingen, met de nadruk dus op de rechtvaardiging van aan- en afnamebeslissingen, met in eerste instantie minder nadruk op ontwikkeling dus, en tevens voor degenen die van oudsher gewend zijn van papier beslissingen over kandidaten te nemen, is dit videorapport minder passend. Het zit daarom niet in de SAPM-S.

 • De trainingsaanpak na SAPM-MD en SAPM-S is wel identiek (maar die van de SAPM-T is weer heel anders, en staat op zichzelf). Overigens is de training integraal onderdeel van het video-rapport. De training kan niet afzonderlijk, zonder videorapport, afgenomen worden

 

Na de SAPM-S worden de onderstaande acht stappen doorlopen om alsnog tot een videorapport en uitgebreide, ontwikkelgerichte nabespreking te komen, zie hieronder. Voor hoe het video-rapport tijdens de SPAM-MD tot stand komt, zie: hier

 

Het optionele videorapport nà de SAPM-S

Het optionele videorapport in de SAPM-S heeft een wat andere structuur dan het standaard video-rapport in de SAPM-MD. In de laatste worden alle eigenschappen over alle simulaties becommentarieerd, bij de SAPM-S alléén de een of twee laagst-scorende.