Zeven unieke punten van de SAPM

1

2

3

 

De meest robuuste

beoordeling op de markt:

 

"velen zien meer dan één"

en

"de waarheid ligt in het midden"

Consistentie over 3 simulaties: nieuwe voorspeller

Keuze uit: selectie of gecombineerde

selectie+ontwikkeling

 Het betrekken van score-consistentie in selectie-beslissingen, of in het samenstelling van een ontwikkeltraject, is een cruciaal aspect van de SAPM.

 

 

    Elke Skill Audit heeft altijd drie verschillende simulaties met drie gesprekspartners, en in elke simulatie wordt dezelfde set eigenschappen met een identiek ontlokprotocol door de tegenspeler ontlokt. Hiernaast bij 1 leggen we dat uit. Door deze structuur kan men nagaan of een kandidaat over simulaties in zijn gedrag fluctueert: hoe consistent of inconsistent is diens gedrag?

    Voorwaarde voor het bepalen van consistentie is natuurlijk wel, dat de beoordelaars hun werk goed doen: het mag niet zo zijn dat fluctuaties toe te schrijven zijn aan verschillende visies van beoordelaars, of aan verschillen in strengheid of mildheid. Omdat beoordelaars getraind worden voor hun taak, en omdat we allerlei maatregelen in de ondersteuning van beoordelaars hebben genomen, waaronder vooral het ontlokgedrag, is de kwaliteit van de beoordelingen goed. Op gezette tijden wordt van elke Skill Audit de psychometrische kwaliteit bepaald. Fluctuaties zijn dus een eigenschap van de kandidaat. De fluctuaties, of het tegendeel daarvan, noemen we consistentie.

    Traditioneel is het in bijvoorbeeld assessment centres zo, dat men alleen beslissingen neem aan de hand van "score-hoogte": het gemiddelde na drie simulaties in ons geval. Wij kijken ook naar de consistentie over drie simulaties.

   Die "score-consistentie" is een goede voorspeller (beter dan de klassieke score-hoogte) voor een aantal werkprestaties die op de SAPM betrekking hebben:

 • verzuim onder medewerkers voor people-managers in zorg en diensten,

 • voortijdig afbreken van projecten voor projectleiders, en

 • opwaartse mobiliteit voor MD-trainees.

   Lees verder in TechSpecs.

  U kunt kiezen:

 • een selectie-skill audit, of

 • een skill audit met gecombineerde vraagstelling (= selectie + ontwikkeling).

 • De selectie Skill Audit is op korte termijn inplanbaar voor bestaande klanten met een mantelcontract.

 • Voor de Skill Audit met gecombineerde vraagstelling kan iedereen elke maand op vijf vaste dagen terecht.

 

Hoe zit het met het rapport?

 • Elke Skill Audit heeft:

  • een onmiddelijk grafisch/textueel basis-rapport en

  • een onmiddellijke beslissers-samenvatting.

  • Ook heeft elke Skill Audit een opname op SD-chip van de simulaties. Deze opname krijgt de kandidaat.

 • Tegen toeslag is een video-rapport beschikbaar, bovenop het schriftelijke basis-rapport. In het videorapport komen op een methodische manier essentiële passages met ontwikkelbehoeften aan bod. Het commentaar van de nabespreking komt schriftelijk in de video-opnames van de simulaties te staan. Bovendien is er een tweede scherm naast de opname van de opgenomen simulatie waarin de nabespreking tussen nabespreker en kandidaat real-time worden weergegeven. Beeld, commentaar en gedrukt rapport vormen zo één geheel, en de kandidaat kan thuis alles nog eens nazien. Deze vorm van video-rapport en nabespreking, maakt latere training soms overbodig, maar in elk geval korter en doelgerichter, en daarmee efficiënter.

 

 • Hoe zit het met de nabesprekingen?     Elke Skill Audit heeft een onmiddellijke, korte basis-nabespreking op basis van het  onmiddellijk beschikbare, geschreven basis-rapport.

 • Omdat hier nabespreking en rapport in elkaar overlopen, nogmaals vermeld:  tegen toeslag is een video-rapport beschikbaar, bovenop het schriftelijke basis-rapport. Zie graag de alinea hierboven.

4

5

6

 Dat het beoordelen van sociale competentie een feilbare aangelegenheid is, daar zijn we ons van bewust. Vertrouw nooit een enkelvoudige beoordelaar, en vertrouw nooit een enkelvoudige beoordeling.

 

Een Skill Audit heeft altijd:

 • drie verschillende simulaties met in elke simulatie ....

  • een verschillende gesprekspartner, en

  • een uniek koppel beoordelaars.

 

Op deze manier beoordelen we:

 • in elke simulatie

 • dezelfde set eigenschappen

 • met een identiek ontlokprotocol dat de tegenspeler in elke simulatie toepast.

 

Het gaat dus in een andere context (=andere simulatie) om steeds om dezelfde bundel eigenschappen, die op identieke manier wordt ontlokt en niet zoals in bijvoorbeeld veel Assessment Centers, om steeds een andere selectie eigenschappen per simulatie.

 

Aan het einde van de SAPM worden de beoordelingen van zes beoordelaars gemiddeld tot een eindoordeel per eigenschap.

 

De SAPM bestond vroeger uit zes simulaties, en door allerlei maatregelen in ontlok-gedrag en beoordelaarsondersteuning konden we het aantal simulaties tot drie terugbrengen.

 

De goede oude betrouwaabaarheid staat dus centraal, en is onderwerp van proefschriftonderzoek en wetenschappelijke publicaties geweest. U kunt deze downloaden of inzien bij TechSpecs.

Generieke Skill Audit +

specifiek interview

Een Skill Audit is een Skill Audit. Met zijn eigen eigenschappen, met zijn raamwerk voor simulaties, met zijn drie simulaties. Wij beoordelen niet aan de hand van uw eigen competenties, eigenschappen, talenten, dimensies, of hoe u ze wilt noemen. Is dat erg? Nee!

 

    Wij blijkt uit ons valideringsonderzoek: een generieke Skill Audit gekoppeld aan een functie-specifiek interview, voorspelt beter dan een Assessment Centre, zelfs beter dan een intelligentie-test.

    Doen wij die interviews dan ook? Ja, bij grote groepen kandidaten of terugkerende selectie voor dezelfde functie.

    Lees meer over de bevindingen uit ons valideringsonderzoek in TechSpecs. Lees daar ook verder over waarom "competentiestelsels" of lijstjes met talenten vaak niet geschikt zijn voor toepassing in simulatiegebaseerde instrumenten.

7

Insourcing of outsourcing: uw keuze

 Voor het afnemen van Skill Audits heeft u vier keuzes met als uitersten: SAPM alles laten doen, of het helemaal zelf doen nadat wij een aantal medewerkers uit uw organisatie daarvoor hebben opgeleid.

 

    De laatste keuze noemen we insourcing: u voert met opgeleid, eigen personeel de Skill Audit in eigen huis uit. Er is altijd iemand van SAPM die alles regisseert, en die coaching on the job geeft. U bespaart hiermee aan out-of-pocketkosten. Hoeveel precies, en waar ligt het terugverdienpunt van de opleidingsinvestering? Lees bij TechSpecs.

    Verder zijn er nog drie keuzes (gemixte uitvoerders: een aantal van ons met een aantal van uw organisatie) tot aan -wat wij noemen- "complete outsourcing", zoals u dat van de meeste adviesbureaus ook gewend zult zijn. In het laatste geval doet SAPM de uitvoering helemaal zelf.

   Er zijn voordelen aan zelf meedoen: u ziet met eigen ogen wat de kwaliteit van het kandidaten-aanbod is, u heeft controle over het proces, u leert nuttige vaardigheden die ook elders van pas komen, en u bespaart out-of-pocketkosten.

   Er is aan animatie gemaakt over de mate van in- en outsourcing: zie TechSpecs.

   Elke Skill- Audit heeft een video-nabespreking. De SAPM kent ook een video-rapport, het vervangt het geschreven rapport. Dit video-rapport wordt aangeboden bij volledige outsourcing door SAPM, niet in de formules waarbij u de uitvoering zelf doet, en dit vanwege de complexiteit van deze dienstverlening.

      Voorwaarde voor inscourcing: voldoende grote kandidatenaantallen en dus voldoende routine bij uw uitvoerders. Informeer naar de ondergrenzen, zowel economisch als vakmanschappelijk.

     Insourcen is echt maaktwerk, en het komt om die reden op deze website niet verder aan de orde. Neemt u graag contact op als u verdere details wilt bespreken.

 

 

 

Persoonlijkheids-gebaseerdheid

  Door klassieke inzichten uit de persoonlijkheidsleer te combineren met nog klassiekere inzichten uit de betrouwbaarheidsleer (zie 1. op deze pagina), is het ons gelukt stabiele, consistentie eigenschappen te beoordelen. Dat is in uw voordeel: de stabiele eigenschappen waar we het over hebben neemt  of uw kandidaat altijd mee, en daarmee zijn de oordelen en voorspellingen die wij maken robuust en valide. Meer valide dan de benchmark.

 

Een Skill Audit komt voor uit de persoonlijkheidsleer, en in veel mindere mate uit de traditie van de assessment centre methode. Dus we legden altijd al veel nadruk op het voorkomen van feilbaarheid, maar ook op het zo inrichten van simulaties dat verschillen in persoonlijkheid naar boven komen.

 

We geloofden nooit in "het situationele assesment", zoals dat in de jaren 90 en 00 in zwang was. Er is veel onderzoek gedaan naar het inrichten van simulaties, en vooral ook naar ontlokgedrag van tegenspelers. U kunt dat inzien op de pagina met wetenschappelijk onderzoek.

 

Wat heeft u daaraan?

 • Wij weten uit valideirngsonderozek op 300 kandidaten wat ondergrenzen voor goed functioneren zijn voor elke eigenschap

  • zowel in score-hoogte als

  • in score-consistentie

 • Daardoor weten we na afloop van de drie simulaties in  één oogopslag op welke eigenschappen ontwikkel-inpspanningen gericht moeten zijn, en op welke niet

 • Ook weten we welke eigenschappen makkelijker ontwikkelbaar zijn en welke minder. Daarmee krijgt de kandidaat een "globale succesgarantie"

 • En het belangrijkste: prestatie-voorspellingen zijn robuuster als ze zijn gebaseed op stabiele eigenschappen. Deze eigenschappen zijn er tenslotte altijd, en hebben altijd hun effecten. En die laatsten hebben we inhet al genoemde valideringsonderzoek (looptijd tot 10 jaar) op 300 oud-kandidaten onderzocht:

  • 100 people-managers,

  • 120 MD-trainees in high-tech

  • 40 MD trainees in zorg

  • 40 MD trainees in IT

 

   

 

 

 

 

"alles onmiddellijk"

 • rapport

 • nabespreking

 • training

 Drie simulaties +

onmiddellijk rapport +

onmiddellijke nabespreking +

start van 1-op1-training

op één dagdeel.

 

 

Zo wordt de SAPM al sinds 21 maart 1996 aangeboden. Al meer dan 20 jaar dus.

 

Niets is vervelender dan op een rapport wachten, of nog eens terugkomen voor een nabespreking. "Alles onmiddellijk" was, is en blijft de leidraad bij het uitvoeren van de SAPM.