Wetenschappelijk onderzoek naar de SAPM

Voorspelling boven benchmark

 

 

De SAPM is voor peoplemanagers een effectief instrument gebleken. De SAPM voorspelt boven benchmark. Als laatste zijn assesment-centre meta-analyses genomen.

 

Een aantal wapenfeiten draait rondom consistentie:

 • Consistent optredende peoplemanagers in hospitality en zorg hebben 1 tot 3 procentpunt lager verzuim onder hun medewerkers

 • Consistent optredende MD-trainees hebben een snellere opwaartse mobiliteit

 • Consistent optredende projectmanagers hebben minder voortijdse projectafbreuk

 

Ons functie-specifieke interview voorspelt ook boven benchmark, en toont geen onderlinge samenhang met de generieke SAPM-scores. Het dekt dus echt iets anders af.

 

Tenslotte zijn onze eigenschappen goed van elkaar onderscheidbaar, wat inzet voor zowel selectie als eigenschaps-gerichte ontwikkeling mogelijk maakt.

20 jaar onderzoek naar selectie

 

In maart 2016 werd de SAPM 20 jaar. Tot in de kleinste details zijn aspecten van de SAPM onderzocht. In proefschrift-onderzoek is de voorspellende waarde van de SAPM nagegaan voor ca 300 kandidaten die tot 10 jaar in hun loopbaanzijn gevolgd.

 

De voorspellende waarde van de SAPM is bepaald

 

 •  De SAPM doet het beter dan een assessment centre, en dat komt vooral doordat Skill Audits zijn ontworpen op de klassieke betrouwbaarheidstheorie: vaak hetzelfde beoordelen. En door toepassing van tegeltjeswijsheden: de waarheid ligt in het midden en velen zien meer dan één.

  • De SAPM is gerelateerd aan beoordelingen door de bazen van aangenomen SAPM-kandidaten

  • De SAPM is gerelateerd aan verzuim onder medewerkers van aangenomen oud-kandidaten van de SAPM.

   • in de zorg

   • bij een grote luchtvaartmaatschappij

  • De resultaten staan in het proefschrift op pagina 73 - 77 (voor statistisch ingevoerden).

 

 • De SAPM wordt in generieke vorm ingezet naast een functie-specfiek interview, wat tot een voorspelling leidt die veel krachtiger is dan wat in de literatuur is gedocumenteerd.

  • De SAPM is dus de SAPM. We werken niet met uw eigen competenties. Dat hebben we een aantal malen geprobeerd, maar het ging ten koste van de psychometrische kwaliteit. Dit is een technisch verhaal, voor ingewijden. Zie TechSpecs.

  • Echter: generieke Skill Audit + Specifiek Interview is dus een combinatie die assessment centres verslaat.

  • Deze resultaten staan in het proefschrift op pagina 82 (voor statistisch ingevoerden).

 

Download het proefschrift met de button vanaf de website van de universiteits-bibliotheek de Rijksuniversiteit Groningen

(nieuw venster)

 

 

 

 Onderzoek naar consistentie in sociaal gedrag

 

Score-consistentie is een specialiteit van de SAPM. In de figuur hieronder is uitgelegd hoe louter score-hoogte (het gemiddelde na drie simulaties) het zicht ontneemt op hoe consistent een kandidaat zich gedroeg over drie simulaties. Score-hoogte en score-consistentie samen bieden krachtigere voorspelling dan alleen de traditionele score-hoogte. Zie hieronder in de figuur voor vijf gevonden effecten van score-consistentie. Het gaat ook om effecten die met andere Skill Audits dan de SAPM zijn gevonden.

 

Lager verzuim onder medewerkers* bij

hoge consistentie van hun baas

 

Consistentie over drie simulaties is een wezenskenmerk van de SAPM.

   Traditioneel kenden Skill Audits, net als assessment centres, alleen "scorehoogte": het gemiddelde van scores na alle simulaties. Met score-consistentie kunnen we voorspellingen doen over wat kandidaten zullen bereiken. Voorspellingen die alleen met score-hoogte niet mogelijk zijn, of zwakker zijn. We vonden het volgende verband:

 • indien op de relationele eigenschappen boven de aftestgrens (= +1 of hoger op een schaal van -/- 2 tot +4) wordt gescoord

 • heeft de score-consistentie op die eigenschappen een sterker verband met verzuim onder medewerkers dan scorehoogte.

 • het verband is negatief: hoe consistenter hoe lager het verzuim.

 

Het verschil is fors: het gaat om tussen de 1 en 3 procentpunten! Voor managers met een grote span of control: tel uit de winst.

----

*: onder de zorgers / dienstverleners die als baas een aangenomen SAPM-kandidaat hebben.

21 maart

2017

21

jaar

SAPM

 Onderzoek naar effecten voor MD

 

Ongeveer 200 MD-trainees zijn tot vijf jaar in hun loopbaan gevolgd om te bezien of de voorspelingen van de SAPR over hun potentieel juist waren.

Alle kandidaten scoorden op alle eigenschappen in termen van score-hoogte boven de aftestgrens, anders waren ze op grond van de vigerende aftestgrenzen niet aangenomen. Score-consistentie daarentegen maakte het verschil. Lees hieronder.

    Voor MD-trainees was de conclusie, dat consistent scoren op de eigenschap ENT (Enthousiasmeren) uit de SAPM, samen met de eigenschap WEG (bezwaren wegnemen), de beste voorspeller van opwaartse mobiliteit is (= aantal promoties). Ook voor salarisgroei geldt dit. Mensen meekrijgen, hobbels wegnemen, nieuwe perspectieven openen, dat is wat de SAPM-MD beoordeelt.

 

Ter vergelijking: voor projectmanagers geldt dat het voortijdig afbreken van projecten te voorspellen valt op grond van de volgende bevindingen:

(1) lage consistentie in bovenstaande eigenschappen.

(2) lage consistentie op relationele eigenschappen.

 

Let wel: verschillen in sturen maakten voor projectmanagers en MD-trainees op genoemde aspecten dus geen verschil, in weerwil van wat vaak voetstoots wordt aangenomen. Dat wil niet zeggen dat er op voorhand aanwijzingen waren dat deze kandidaten niet stuurden (ze scoorden immers op alle eigenschappen boven de aftestgrens).

 

Klik op figuur voor vergroten/downloaden
 

 Onderzoek naar ontlokgedrag

 

Diagnostiek voor onwikkelvragen is veel lastiger dan diagnostiek voor selectie. Dat gaat tegen de intuïtie van velen in. Wij gaan ervan uit dat de beoordeelde eigenschappen in de SAPM een zo laag mogelijke onderlinge samenhang moeten hebben. Als alles met alles samenhangt, wat in veel assesment centres zo is, hoe kan je dan de vinger op de zere plek leggen, op die eigenschappen die versterkingsbehoeftig zijn? Het bleek, dat door structuur aan te brengen in het ontlokkingsgedrag dat tegenspelers hanteren, de kwaliteit van de beoordelingen steeg: eigenschappen waren beter onderscheidbaar, de betrouwbaarheid was hoger. Lees hieronder een samenvatting van een publicatie daarover, of download de publicatie hiernaast. Voor psychometrisch ingevoerde lezers ....