Over SAPM (spreek uit: sap - èm)

 • YouTube Social Icon

Alle animaties op www.vimeo.com/sapm

CONTACT: 

 

SAPM Skill Audit Peoplemanagement

KvK / Chambre de Commerce des Pays-Bas 56-391-943

 

Sales and content Nederands, Deutsch, English, Français

 

Dr. G.W. (Gert) Keen, bedrijfspsycholoog

Dr. Gérard KEEN, psychologue de travail

keen@sapm.nl

+31 653 840 856

 

 

 • Twitter Social Icon

Geschiedenis

 

 

Voor september 2016

Tot juli 2016 heetten we D*PBO. De eerste kandidaten die met de SAPM zijn beoordeeld, behoorden tot het middenkader van een algemeen ziekenhuis. Dat was in maart 1996. De SAPM had toen nog vijf simulaties. Het onmiddellijke rapport was er altijd al, en is gebleven.

        In 1996, 1997 en 1998 is de SAPM verder toegepast als ontwikkelinstrument voor o.a. TNT, KLM, MeesPierson, een aantal andere ziekenhuizen. In 1998 is met de SAPM een grote reorganisatie bij de KLM ondersteund, een opdracht die jaren heeft doorgelopen. Er zijn ongeveer 500 kandidaten in het kader van deze opdracht beoordeeld, waarvan er ca 100 zijn aangenomen. De laatsten zijn tot 10 jaar in hun loopbaan gevolgd, en zijn als een van de vier doelgroepen die in proefschriftonderzoek zijn meegenomen.

     In 1998 is de SAPM tot vier simulaties gereduceerd, in 2002 tot drie. En bij die drie is het gebleven. Door allerlei maatregelen in de beoordelaarsondersteuning en vooral het ontlokgedrag van tegenspelers zijn we tot een gelijke betrouwbaarheid gekomen met minder simulaties. Dat betekende ook dat we onze prijzen tussen 2000 en 2014 bijna gelijk konden houden. De voorganger van SAPM, D*PBO, hield kantoor op de Herengracht 386 in Amsterdam, toen eigenlijk al een museum, nu ook officieel (maar zonder ons). Vanaf 2003, door internet, zijn we virtueel georganiseerd.

    In de jaren nul is de SAPM veel voor MD-vraagstellingen ingezet: bij Siemens, ASML, KLM, ziekenhuizen, en bij tal van andere klanten op kleinere schaal.

    Vanaf 2005 is de SAPM ook in meerdere talen beschikbaar: Nederlands, Frans, Duits, Engels. Ook is er een aanpassing van de SAPM voor accountmanagement gemaakt (die in 2017 weer in vernieuwde vorm wordt aangeboden).

    In de periode 2009 - 2013 zijn er naast de SAPM een zestal Skill Audits ontwikkeld met korte simulaties, voor meer uitvoerende beroepen zoals handhavers, zorgpersoneel, diensten, verhoor, etc. Deze worden elders aangboden.

    In 2014 heeft Gert Keen een proefschrift over de SAPM verdedigd, en zijn er enkele wetenschappelijk publicaties verschenen over met name de tegenspelerondersteuning.

   Een belangrijke bevinding uit dat proefschriftonderzoek was, dat score-consistentie er net zo veel toe doet als de traditionele score-hoogte. Onze training en coaching zijn daar in 2016 op ingesteld, en onze belsliskaders voor selectie ook.

Vanaf 2017

Sommige zaken veranderen we natuurlijk niet: de drie simulaties, de steeds unieke beoordelaars en tegenspelers, het ontlokgedrag, de beoordelaars-ondersteuning, en de beoordeelde eigenschappen.

 

Vooral de afronding van de SAPM, en het uitbuiten van videomateriaal  zijn in 2017 geheel vernieuwd:

 • we zijn beter ingericht op individuele kandidaten

  • de SAPM wordt op vaste dagen per maand  aangeboden,

  • we kunnen simulaties sneller op doelgroepen toespitsen, maar de essentie ("de radicaal") blijft de SAPM

  • netwerk sales-partners kunnen via een app gelijk kandidaatplaatsen vastleggen op de vaste dagen

 • er is een video-rapport bijgekomen, dat door Real-Time Video-Notatie mogelijk is gemaakt. Daarmee is de SAPM geheel audio-visueel, tot en met de rapportage dus.

 • een nieuw score-rapport, waarmee in een oogopslag voor twee ambitie-niveaus bekeken kan worden hoe het niveau is

 • we bieden nu ook zelf natrajecten aan, alles in 1-op-1-vorm.

  • Door valideringsonderzoek weten we precies bij welke eigenschappen je mild kan zijn, bij welke niet, en welke voor elkaar compenseren.

  • Zo kunnen we heel gericht, zonder tijd en geld te verspillen, trainen, en verlet- en trainingskosten tot 25% reduceren, nà aftrek van SAPM-kosten.

Medio 2018 staat de kandidatenteller voor de SAPM op rond 5.100 kandidaten. Er zijn door ons in al die jaren rond de 3.800 kandidaten geïnterviewd. Ca. 350 MD-kandidaten hebben we in het kader van een natraject getraind/gecoached

 

In 2017 zijn toegevoegd:

- SAPM-MD als afname-pakket

​  

Voor 2019 staan op stapel:

- de vernieuwde SAPM account

- SAPM Expat-in-NL

SAPM was altijd al een netwerk-organisatie en zal het blijven. Beoordelaars en tegenspelers worden volgens een wetenschappelijke methode opgeleid, en nagegaan is hoe goed deze mensen hun werk op die manier doen.